1 - 1: Nyeste Arbejdsmiljø
 
Vejledning om job
 
Arbejdstilsynets vejledninger om arbejdsmiljø
(Vejledning om job > Arbejdsmiljø)


At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes....

Hvordan finder man arealet af en firkant?
Areal af en firkant med to parallelle sider finder man ved at gange de to sider, som ikke er parallelle med hinanden Firkanter kan være mange ting. Et kvadrat har 4 sider som alle er lige lange. Siderne i et parallellogram er altid parallelle...

Hvis du har du materiale til katagorien "Arbejdsmiljø" så indsend det til os. Hovedkategori: Vejledning om job